• Najlepsi w polsce 2017-2021
 • Wirtualne studio
 • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
 • LIDEX 4 x ISO
 • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Audiodeskrypcja

Dla osób niewidzących i niedowidzących

Od roku 2008 LIDEX zapewnia realizację audiodeskrypcji podczas:
 • projekcji filmów
 • spektakli teatralnych
 • imprez medialnych, widowisk
 • zwiedzania muzeów, galerii i innych obiektów

Przy współpracy z LIDEX osoby niewidzące i niedowidzące odbierają usługę audiodeskrypcji korzystając z:
 • odbiorników do tłumaczeń symultanicznych
 • infoportów
 • telefonów komórkowych

Czym jest audiodeskrypcja?

"Dzięki dodatkowym komentarzom słownym, osoby z deficytem wzroku mogą poznawać widzialny dorobek kulturalny z zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej. Podczas audiodeskrypcji opisywane są ważne, znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria, kostiumy. Audiodeskrypcja poprzez zwięzłe, obiektywne opisy scen umożliwia widzom niewidomym samodzielną interpretację treści wizualnych, pozwala podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć co dzieje się na scenie, ekranie, obrazie. Pozostawia w odbiorcy ulotne, refleksyjne odczucie, które chciał przekazać twórca."
(źródło: Audiodeskrypcja. "Obraz słowem malowany", Barbara Szymańska, Audiodeskrypcja.pl)Zapewnij osobom niewidzącym udział w Twoich wydarzeniach kulturalnych

ikona audiodeskrypcja AUDIODESKRYPCJA powstała w Stanach Zjednoczonych, gdzie w roku 1981, w waszyngtońskim teatrze Arena Stage, niewidoma Margaret Pfanstiehl i jej mąż opracowali i wdrożyli "system do narracji dla osób niewidzących" - nazwany później audiodeskrypcją.
ikona audiodeskrypcja przedstawień AUDIODESKRYPCJA W TEATRZE Od roku 2008 LIDEX zapewnia możliwość realizacji audiodeskrypcji podczas spektakli teatralnych, kiedy to realizował tę usługę dla Teatru Praskiego - pierwszej warszawskiej sceny, która zaprosiła na spektakle z audiodeskrypcją osoby niewidzące i niedowidzące.
ikona audiodeskrypcja filmów AUDIODESKRYPCJA W KINIE Od roku 2008 zapewnialiśmy sprzęt do audiodeskrypcji dla projektu KINO POZA CISZĄ I CIEMNOŚCIĄ, dzięki któremu wiele osób niewidzących i niedowidzących uczestniczyło w projekcjach uznanych filmów fabularnych w kinach w Warszawie.

Zapytanie ogólne do Biura Konferencji: