• Najlepsi w polsce 2017-2021
 • Wirtualne studio
 • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
 • LIDEX 4 x ISO
 • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Case studies

Jeśli szukasz pomysłu

Przedstawiamy wybrane przykłady prac zrealizowanych przez Studio Grafiki i Filmu LIDEX: Na ich podstawie przekonasz się czym — w praktyce — zajmuje się Studio Grafiki i Filmu LIDEX.


OPRACOWANIA GRAFICZNE TEKSTÓW TŁUMACZEŃ

Charakterystyka wybranego zagadnienia
Studio Grafiki i Filmu miało wykonać opracowanie graficzne przetłumaczonej przez LIDEX dokumentacji przetargowej dla międzynarodowego koncernu z branży technicznej.

Wymagania
 • wąskospecjalistyczny tekst techniczny
 • bardzo obszerna dokumentacja
 • krótki termin realizacji całej pracy (tłumaczenie i opracowanie)
 • zadanie złożone logistycznie (realizacja partiami równolegle przez trzy działy firmy LIDEX)

Studio Grafiki i Filmu odniosło sukces dzięki...
 • właściwemu zaplanowaniu realizacji całego przedsięwzięcia
 • doskonałej organizacji i koordynacji pracy
 • umiejętności współpracy dużego zespołu złożonego z pracowników różnych działów

Rozwiązanie i wnioski
Sukces logistyczny został osiągnięty dzięki ścisłej współpracy Studia Grafiki i Filmu z innymi działami naszej firmy:
 • z Biurem Tłumaczeń, które realizowało wszelkie działania związane z tłumaczeniem tekstów, koordynacją prac zaangażowanych tłumaczy i monitorowaniem zaawansowania realizowanego projektu
 • z Działem Jakości Usług, którego główne zadanie polegało na ocenie pracy tłumaczy oraz redakcji końcowej tekstu zgodnie z wytycznymi Klienta.

To wzajemne powiązanie pozwoliło z sukcesem zrealizować ten bardzo obszerny i złożony projekt tłumaczeniowo - graficzny. Wyjątkowo krótki termin, tysiące stron, pełne zaangażowanie i porozumienie naszego zespołu przestrzegającego procedur jakościowych doskonale pokazują, na czym polega w praktyce kompleksowość naszych usług i doświadczenie w realizacji złożonych projektów.


PROJEKTY GRAFICZNE

Charakterystyka wybranego zagadnienia
Studio Grafiki i Filmu otrzymało zlecenie na wykonanie projektu płyty i okładki CD dla dużego instytutu badawczego.

Wymagania
 • specyficzna tematyka projektu
 • bardzo krótki termin realizacji przy niezależnej akceptacji projektu przez kilku recenzentów

Studio Grafiki i Filmu odniosło sukces dzięki...
 • połączeniu doświadczenia, pomysłowości i wyobraźni
 • właściwemu i sprawnemu odczytaniu oczekiwań klienta

Rozwiązanie i wnioski
Proces kreacji rozpoczęliśmy od zgromadzenia doskonałych egzemplarzy warzyw i owoców, które miały posłużyć jako elementy naszej koncepcji. Po wykonaniu serii pięknych zdjęć okazało się jednak, że czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Ostatecznie w zaakceptowanym projekcie wykorzystaliśmy odpowiednio dobrane kadry z filmu Klienta udźwiękowionego w naszym studiu.

Projekt ten był dla nas dużym wyzwaniem ze względu na konieczność — pod presją czasu — przedstawienia takiego pomysłu, który będzie się podobał całej grupie niezależnych recenzentów. Udowodniliśmy, że trafnie odczytaliśmy ich oczekiwania, a nagrane płyty i wydrukowane okładki trafiły do instytutu w wyznaczonym terminie.


GRAFICZNE USŁUGI KONFERENCYJNE

Charakterystyka wybranego zagadnienia
Realizowaliśmy projekt i wykonanie serii dużych plakatów konferencyjnych.
Wymagania
 • zła jakość materiałów źródłowych przy konieczności zachowania dużych wymiarów plakatów
 • krótki termin wykonania plakatów
 • ściśle techniczna tematyka i duża liczba ważnych detali

Studio Grafiki i Filmu odniosło sukces dzięki...
 • precyzji i rzetelności w ocenie zagrożeń (zła jakość materiału oryginalnego)
 • poczuciu odpowiedzialności (odtwarzanie detali)
 • profesjonalizmowi i doświadczeniu (jak osiągnąć wysoką jakość techniczną materiału końcowego)

Rozwiązanie i wnioski
Dużym wyzwaniem było dla Studia Grafiki i Filmu idealne odtworzenie wszystkich schematów i wykresów znajdujących się na plakatach, ponieważ materiały źródłowe nie pozwalały na ich bezpośrednie przeniesienie.

Tematyka przedstawianych informacji była ściśle techniczna, a nawet najdrobniejszy błąd mógł mieć ogromne znaczenie, zwłaszcza dlatego, że plakaty reklamowały prelekcje polskich naukowców na konferencjach zagranicznych.

Końcowa satysfakcja Klienta jest dla nas doskonałym potwierdzeniem tego, że prawidłowo przeprowadzona analiza wstępna jest kluczem do bezbłędnej realizacji kolejnych etapów projektu graficznego. Wykonane przez nas plakaty były znakomitą wizytówką Klienta podczas zagranicznych konferencji.USŁUGI MULTIMEDIALNE

Charakterystyka wybranego zagadnienia
Prezentacja multimedialna w technologii FLASH, promująca działalność wiodącej galerii sztuki.

Wymagania
 • krótki termin z zaplanowanymi datą pokazu oraz przebiegiem kampanii reklamowej
 • specyficzne wymagania techniczne
 • koncepcja graficzna spójna z marką i wizerunkiem galerii

Studio Grafiki i Filmu odniosło sukces dzięki...
 • precyzyjnej wizji realizacji całego projektu (czasochłonność, miejsca krytyczne, podział na etapy)
 • odporności na stres (presja czasu)
 • umiejętności dobrej komunikacji z Klientem
 • znajomości różnych technik multimedialnych

Rozwiązanie i wnioski
Bardzo krótki termin realizacji oraz specyficzne wymagania techniczne stały się głównymi czynnikami decydującymi o sposobie wykonania tej prezentacji. Nie mniejsze znaczenie miały walory estetyczne, tak ważne dla galerii sztuki.

Przebieg tego projektu jest bardzo dobrym przykładem na to, iż o efekcie naszej pracy decyduje dobra komunikacja z Klientem.
Wykonana przez nas interaktywna prezentacja multimedialna została uwieńczona publicznym pokazem dla zaproszonych gości. Jesteśmy przekonani, iż jeszcze długo i przy wielu innych okazjach będzie przyczyniać się do podnoszenia prestiżu naszego Klienta.


KREACJE

Charakterystyka wybranego zagadnienia Zadanie Studia Grafiki i Filmu polegało na zaprojektowaniu logo prestiżowego międzynarodowego kongresu.

Wymagania
 • kreacja inspirującego symbolu zgodnego z przesłaniem kongresu
 • projekt spójny kulturowo

Studio Grafiki i Filmu odniosło sukces dzięki...
 • wyobraźni i zmysłowi plastycznemu
 • znajomości znaczenia symboli w różnych kulturach
 • umiejętności stworzenia wizji artystycznej czytelnej dla uczestników konferencji przybyłych z różnych krajów i kontynentów

Rozwiązanie i wnioski
Tematyka i skala przedsięwzięcia zobowiązywały do stworzenia kreacji, która swoją symboliką nawiązywałaby do idei współpracy międzynarodowej. Efektem naszej pracy było logo, które stało się wizytówką i symbolem tego międzynarodowego kongresu. Złożyło się na to wiele godzin pracy i kilkadziesiąt przedstawionych projektów wstępnych. Każdy z nich coraz bardziej nas przybliżał do ostatecznej wersji.
Sprawdź nasze ceny - zamów wycenę Twojego materiału filmowego lub projektu graficznego: