• Najlepsi w polsce 2019/2020
  • Wirtualne studio
  • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
  • LIDEX 4 x ISO
  • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Bogactwo doświadczeń

Nasze osiągnięcia:


Obecność na rynku od roku 1989 to dziesiątki tysięcy zleceń i prac tłumaczeniowych, to bogactwo doświadczeń o najróżniejszym charakterze, zakończonych sukcesem i zadowoleniem Klientów firmy LIDEX.

Dla Ciebie stanowią one gwarancję, iż realizowaliśmy już projekty tłumaczeniowe o podobnym lub identycznym stopniu trudności jak Twoje i ... wiemy, jak zrobić to najlepiej.

Oto kilka przykładów zadań tłumaczeniowych z różnych dziedzin wykonanych przez Biuro Tłumaczeń LIDEX:

ZŁOŻONE PROJEKTY TŁUMACZENIOWE


Sukces tkwi w logistyce
Dyrektywy i akty prawne UE — tłumaczymy je na bieżąco już od roku 1995.

W ramach 5 kontraktów PHARE, LIDEX przetłumaczył, zweryfikował i dokonał edycji ostatecznej (w tym unifikacji nowych pojęć) kluczowych dla gospodarki rynkowej dyrektyw Unii Europejskiej. Stały się one podwalinami dalszych prac rządu RP nad dostosowaniem podstaw naszej gospodarki do standardów UE.

Wykonywanie — od roku 1997 — tłumaczeń dla Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Komisji Europejskiej to dziesiątki aktów prawnych oraz tysiące stron przetłumaczonych przez LIDEX na bieżące potrzeby Komisji i rządu RP.


WDROŻONE REFORMY


Gdy powstawało nowe słownictwo, nowe pojęcia
Proces wprowadzania podatku VAT w Polsce to setki szkoleń dla kierowników i pracowników Urzędów Skarbowych na terenie całego kraju. To również tłumaczenia pisemne materiałów szkoleniowych i tworzenie nowego słownictwa. Firma LIDEX na zlecenie Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce zapewniała kompleksową obsługę tłumaczeń ustnych na te szkolenia, a także tłumaczyła wszystkie materiały szkoleniowe oraz dokumenty.

Wizyty i szkolenia prowadzone w Polsce przez zagranicznych ekspertów (m.in. z ramienia USAID, Banku ¦wiatowego, Komisji Europejskiej UE), a związane z reformą systemu gospodarczego to setki spotkań, seminariów, konsultacji wymagających pomocy językowej. Firma LIDEX zapewniła na te spotkania najlepszych w Polsce tłumaczy ustnych na zlecenie zarówno polskich ministerstw, jak i zagranicznych Klientów, m.in. Min. Finansów Republiki Irlandii, Departamentu Stanu USA czy OECD.
Nasi tłumacze towarzyszyli i towarzyszą ekspertom i doradcom w ich pracy na terenie całej Polski.


INSTRUKCJE OBSŁUGI, KATALOGI PRODUKTÓW


udowodniona znajomość każdej użytecznej branży
Efektem wprowadzenia Ustawy o języku polskim było tłumaczenie tysięcy instrukcji obsługi urządzeń, ulotek informacyjnych leków, dokumentacji technicznej, procedur technologicznych, katalogów produktów i wielu, wielu innych dokumentów. Jesteśmy dumni, iż w ramach tego procesu mieliśmy i nadal mamy możliwość przybliżać i udostępniać obszerny zakres wiedzy i informacji wszystkim potrzebującym.
Przykładem takich projektów jest tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski kilkunastu obszernych katalogów osprzętu elektrotechnicznego oraz ich bieżąca aktualizacja przy użyciu narzędzi wspomagających tłumaczenie (CAT, Trados).


LOKALIZACJA STRON WWW ORAZ OPROGRAMOWANIA


mówimy też płynnie językiem informatyków
Lokalizacją oprogramowania zajmujemy się nieustannie od roku 1994. Już wtedy LIDEX otrzymał zlecenie na lokalizację pakietów oprogramowania "LinkWorks" oraz "TeamLinks" dla Digital Equipment Corporation.
Lokalizacje (tłumaczenie i kompilacja) oprogramowań i aplikacji zarówno w języku polskim, jak i językach obcych to bardzo złożone projekty, wymagające zaangażowania dużych zespołów tłumaczy-informatyków, a także pracy naszego tłumacza — koordynatora w siedzibie firmy Klienta. Inne projekty lokalizacyjne dotyczą zarówno konwersji na język polski popularnych modułów programowych czy ich aktualizacji, jak i lokalizacji polskich oprogramowań na języki obce (np. program B.H. Goniec czy oprogramowanie typu CRM firmy Process4E — tłumaczenie na j. angielski).

Rozwój Internetu wiąże się z intensywnym rozwojem sektora lokalizacji stron internetowych. LIDEX wykonał setki projektów lokalizacji stron dla firm zagranicznych, w tym również stron UE. Przykładem może być np. lokalizacja intranetowego modułu szkoleniowego dla koncernu Volvo.


UMOWY, BILANSE, RAPORTY


tłumaczymy również świat cyfr
Tłumaczenia umów prawnych, bilansów, raportów, audytów, itp. dokumentów prawnych i księgowych to znacząca część tłumaczeń wykonywanych przez firmę LIDEX.
Uzupełnieniem naszych doświadczeń w tej dziedzinie jest obsługa językowa (tłumaczenia ustne — symultaniczne) posiedzeń zarządów czy rad nadzorczych spółek, banków, instytucji finansowych, domów maklerskich czy innych organizacji z udziałem zagranicznym w Polsce.


PRZETARGI


gdy liczy się czas i właściwa interpretacja
Tłumaczenie dokumentacji przetargowych na zlecenie firm polskich oraz zagranicznych to bardzo odpowiedzialne zadanie. Przekonaliśmy się o tym już podczas prac nad pierwszym przetargiem dotyczącym telefonii komórkowej w Polsce i tłumaczeniem dokumentacji przetargowej oraz ofert czołowych uczestników światowego rynku telekomunikacyjnego. Od tego czasu firmy powierzają nam z zaufaniem swoje tajemnice, zlecając tłumaczenia dokumentacji i ofert przetargowych dotyczących większości dużych przetargów w Polsce.


TEKSTY REKLAMOWE, HASŁA, SLOGANY


talent, kreacja, łamanie barier i schematów
Dynamiczny rozwój rynku reklamy w Polsce spowodował wzrost zapotrzebowania na tłumaczenie, adaptację, czy kreację w oparciu o oryginalny przekaz reklamowy oraz dostosowanie tekstów i sloganów reklamowych do specyfiki polskiego rynku. Realizowane przez nas zlecenia dla czołowych firm i agencji obejmują nie tylko tłumaczenia ale również dalszą obróbkę tekstu, często z wykorzystaniem możliwości technicznych Studia Grafiki i Filmu LIDEX.
Mało kto wie, że wiele znanych z telewizji haseł czy sloganów reklamowych ma swój LIDEXowy rodowód.


KSIĄŻKI, BIULETYNY, BROSZURY FIRMOWE


gdy tłumaczenie jest tylko fragmentem całego zadania
Kompleksowe tłumaczenie, opracowanie i oprawa graficzna książek, broszur, informatorów czy innych publikacji stała się specjalnością naszej firmy dzięki talentom i potencjałowi Studia Grafiki i Filmu LIDEX. Złożone projekty tłumaczeniowe tego typu wymagają zaangażowania zespołów zadaniowych, które w swojej pracy wykorzystują również talenty i wiedzę naszych bezcennych konsultantów merytorycznych, adiustatorów i korektorów.


Zapytaj o ofertę współpracy biznesowej, umów się na spotkanie: