• Najlepsi w polsce 2019/2020
 • Wirtualne studio
 • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
 • LIDEX 4 x ISO
 • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Działalność charytatywna

Nasz udział.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu LIDEX prowadzi aktywną działalność charytatywną poprzez wspieranie i pomoc potrzebującym.

By pomoc ta była bardziej skuteczna, LIDEX podpisał w marcu 2005 roku umowę o partnerstwie z Fundacją Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". W ramach tej umowy wykonujemy tłumaczenia pisemne związane z akcjami pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom, realizowanymi w ramach statutowych zadań przez Fundację. Biuro Konferencji LIDEX zapewnia też obsługę techniczną wszelkiego typu imprez okolicznościowych, gal i spotkań Fundacji ze swoimi darczyńcami oraz organizacjami wspierającymi.

Jednocześnie LIDEX wspiera finansowo stowarzyszenia i fundacje:
 • Dom Matek z Dziećmi i Ludzi Starszych "Nikt nie jest sam"
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
 • Fundacja AVALON
 • Fundacja Bank Żywności SOS
 • Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
 • Fundacja Ex Animo
 • Fundacja Mam Marzenie
 • Fundacja "Naszym Dzieciom"
 • Fundacja "Pożywienie - Darem Serca"
 • Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
 • Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty"
 • Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny
 • Fundacja Splotu Ramiennego
 • Fundacja Urszuli Jaworskiej
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • MERITUM
 • Stowarzyszenie "Monar"
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Liver" (którego jesteśmy honorowym członkiem)
 • Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Polsce
 • Wydawnictwo Artystów Malujących Ustami i Nogami "Amun"
oraz wiele innych organizacji i osób prywatnych.

Za swoją działalność charytatywną LIDEX został uhonorowany Tabletem "Czyniącym Dobro".

Nasza działalność charytatywna to również udostępnianie osobom niewidomym oraz słabo słyszącym możliwości uczestniczenia w bieżącym życiu i kulturze poprzez ich udział w akcji "Kino poza Ciszą i Ciemnością". Dzięki zapewnianiu przez LIDEX audiodeskrypcji niepełnosprawni mogli "widzieć" oraz "słyszeć" akcję i dialogi filmów fabularnych.

Działalność charytatywna firmy LIDEX to także sponsoring. Poniżej przedstawiamy niektóre podziękowania od stowarzyszeń, fundacji i instytucji, którym udzieliliśmy wsparcia w organizowanych przez nie przedsięwzięciach.


Zapytaj o ofertę współpracy biznesowej, umów się na spotkanie: