• Od 29 lat tłumaczymy dla najlepszych
  • Z nami najbezpieczniej
  • LIDEX - eventy, głosowania, konferencje
  • Najlepsi w polsce 2017/2018
  • LIDEX - lider rynku tłumaczeń jest tylko jeden
  • Tłumaczenia specjalistyczne najwyższym jakości
  • Biuro tłumaczeń: zamów u nas tłumaczenia pisemne oraz ustne
  • LIDEX - najwyższa jakość tłumaczeń i obsługi
  • Tłumaczenia z wielu branż
  • Łamiemy bariery w komunikacji
  • LIDEX - Twój partner techniczny

Działalność charytatywna

Nasz udział.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu LIDEX prowadzi aktywną działalność charytatywną poprzez wspieranie i pomoc potrzebującym.

By pomoc ta była bardziej skuteczna, LIDEX podpisał w marcu 2005 roku umowę o partnerstwie z Fundacją Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". W ramach tej umowy wykonujemy tłumaczenia pisemne związane z akcjami pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom, realizowanymi w ramach statutowych zadań przez Fundację. Biuro Konferencji LIDEX zapewnia też obsługę techniczną wszelkiego typu imprez okolicznościowych, gal i spotkań Fundacji ze swoimi darczyńcami oraz organizacjami wspierającymi.

Jednocześnie LIDEX wspiera finansowo stowarzyszenia i fundacje:
  • Dom Matek z Dziećmi i Ludzi Starszych "Nikt nie jest sam"
  • Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
  • Fundacja AVALON
  • Fundacja Bank Żywności SOS
  • Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
  • Fundacja Ex Animo
  • Fundacja Mam Marzenie
  • Fundacja "Naszym Dzieciom"
  • Fundacja "Pożywienie - Darem Serca"
  • Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  • Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty"
  • Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny
  • Fundacja Splotu Ramiennego
  • Fundacja Urszuli Jaworskiej
  • Komitet Ochrony Praw Dziecka
  • MERITUM
  • Stowarzyszenie "Monar"
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Liver" (którego jesteśmy honorowym członkiem)
  • Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Polsce
  • Wydawnictwo Artystów Malujących Ustami i Nogami "Amun"
oraz wiele innych organizacji i osób prywatnych.

Za swoją działalność charytatywną LIDEX został uhonorowany Tabletem "Czyniącym Dobro".

Nasza działalność charytatywna to również udostępnianie osobom niewidomym oraz słabo słyszącym możliwości uczestniczenia w bieżącym życiu i kulturze poprzez ich udział w akcji "Kino poza Ciszą i Ciemnością". Dzięki zapewnianiu przez LIDEX audiodeskrypcji niepełnosprawni mogli "widzieć" oraz "słyszeć" akcję i dialogi filmów fabularnych.

Działalność charytatywna firmy LIDEX to także sponsoring. Poniżej przedstawiamy niektóre podziękowania od stowarzyszeń, fundacji i instytucji, którym udzieliliśmy wsparcia w organizowanych przez nie przedsięwzięciach.


Zapytaj o ofertę współpracy biznesowej, umów się na spotkanie: