• Najlepsi w Europie Wschodniej
 • Od 29 lat tłumaczymy dla najlepszych
 • Z nami najbezpieczniej
 • LIDEX - eventy, głosowania, konferencje
 • Najlepsi w polsce 2017/2018
 • LIDEX - lider rynku tłumaczeń jest tylko jeden
 • Tłumaczenia specjalistyczne najwyższym jakości
 • Biuro tłumaczeń: zamów u nas tłumaczenia pisemne oraz ustne
 • LIDEX - najwyższa jakość tłumaczeń i obsługi
 • Tłumaczenia z wielu branż
 • Łamiemy bariery w komunikacji
 • LIDEX - Twój partner techniczny

LIDEX & Greater memoQ School

Idea memoQ school

Praca z narzędziami CAT to codzienna praktyka tłumacza pisemnego XXI wieku. Dzisiaj każdy tłumacz pisemny albo już korzysta z narzędzi CAT, albo zastanawia się nad wyborem jednego z nich. MemoQ to oprogramowanie CAT firmy Kilgray Translation Technologies, oceniane przez tłumaczy jako wyjątkowo intuicyjne, przyjazne i dające więcej możliwości niż konkurencyjne programy CAT.

Więcej o korzyściach z pracy w memoQ.

Szkolenia CAT w zakresie memoQ dla tłumaczy, organizowane przez L&G memoQ School, to wyjątkowa oferta na rynku szkoleń z obsługi narzędzi CAT.


Szkolenia CAT z obsługi memoQ dla tłumaczy podzieliliśmy na 2 poziomy:
 • START - poziom podstawowy – przygotowany dla osób rozpoczynających pracę w programach CAT
 • SMART - poziom zaawansowany – przygotowany dla tłumaczy mających doświadczenia w pracy czy to z programem memoQ czy innymi narzędziami CAT.
Proponujemy również pakiet COMBO obejmujący oba poziomy szkoleń (poziom podstawowy i zaawansowany). W przypadku tego pakietu szkolenie zaawansowane odbywa się w odstępie 1 tygodnia od szkolenia podstawowego. Taka organizacja kursu daje jego uczestnikom czas na pracę własną z programem oraz zebranie wszelkich pytań, na które Wykładowca odpowie drugiego dnia szkolenia.

Szkolenia organizujemy wyłącznie dla małych grup od 4 do 8 osób. Robimy wszystko, aby poświęcić maksymalnie dużo uwagi każdemu uczestnikowi szkolenia, a dzięki temu uzyskać optymalny efekt.

Sprawdź: terminy i zapisy.

Każdy tłumacz znajdzie u nas ofertę dostosowaną do swoich bieżących potrzeb.

Znakomity Wykładowca Szkolenia (wykłady i warsztaty praktyczne) prowadzi wyjątkowy Wykładowca, Łukasz Rejter, właściciel firmy Greater Translation. Posiada on zarówno wyjątkowe predyspozycje dydaktyczne - umiejętność dostosowania sposobu prowadzenia zajęć do percepcji i przygotowania danego uczestnika szkolenia jak i ogromną wiedzę praktyczną.
Miejsce szkolenia Ponieważ szkolenia CAT organizujemy w naszej siedzibie, oferujemy także możliwość poznania standardów, w jakich pracuje LIDEX, oraz rozmowy z Menedżerem Biura Tłumaczeń LIDEX i zadawania pytań na temat bieżącej praktyki wykorzystania programu memoQ we współpracy z firmą tłumaczeniową.
Uzyskanie certyfikatu Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzyma indywidualny certyfikat ukończenia kursu podpisany w imieniu L&G memoQ School przez Pana Łukasza Rejtera - Wykładowcę certyfikowanego przez Kilgray Translation Technologies.