• Najlepsi w polsce 2017-2021
 • Wirtualne studio
 • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
 • LIDEX 4 x ISO
 • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

MemoQ

Strona informacyjna

MemoQ to oprogramowanie CAT (Computer Assisted Translation) węgierskiej firmy Kilgray Translation Technologies. Jest to rozwiązanie, które w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie, a przez tłumaczy oceniane jest jako wyjątkowo intuicyjne i dające więcej możliwości niż oprogramowanie firm konkurencyjnych.

Szczególne korzyści, w przypadku pracy w programie memoQ mogą uzyskać tłumacze pracujący regularnie na zlecenie tej samej grupy Klientów. W takich przypadkach, z uwagi na powtarzalność tekstów, tłumacz wielokrotnie tłumaczy te same frazy, podczas gdy proces tłumaczenia powinien sprowadzić się jedynie na aktualizacji dokumentu tłumaczonego wcześniej. Oczywiście istniej możliwość pracy w oparciu o tworzony na własne potrzeby glosariusz, jednak wtedy istnieje potencjalne ryzyko, że w trakcie procesu tłumaczenia nie wszystkie terminy z glosariusza zostaną zastosowane w tekście. To zaś w konsekwencji grozi utratą spójności tłumaczonych materiałów.

Nie ulega wątpliwości, że nakład pracy w przypadku tradycyjnej metody jest dużo większy. Praca w programie memoQ zaś daje gwarancję zachowania spójności terminologicznej, wysokiej jakości tłumaczonych tekstów oraz zdecydowanego przyspieszenia codziennej pracy tłumacza.

Pogram memoQ to także duża pomoc w przypadku tłumaczenia dokumentów oryginalnie utworzonych w różnych programach czy zapisanych w różnych formatach (pakiet Office, programy DTP, formaty bazujące na XML, HTML czy formaty lokalizacyjne). Dzięki oddzieleniu tekstu od formatowania memoQ pozwala na tłumaczenie samego tekstu i sformatowanie tłumaczenia zgodnego z oryginałem na ostatnim etapie pracy.

Tłumaczenie następuje zdanie po zdaniu bądź segment po segmencie. Poszczególne segmenty standardowo trafiają do pamięci tłumaczeniowej. W czasie ponownego tłumaczenia segmentów dodanych wcześniej do pamięci, program podpowiada zapamiętany fragment, dając także informację o zgodności kontekstu, w którym się pojawił.

W czasie tłumaczenia można budować bazę terminologiczną (tworzyć glosariusz). Można także wykorzystywać materiały referencyjne przekazane przez Klienta, czy wcześniej tłumaczone teksty (oryginał oraz tłumaczenie) poprzez dodanie ich do projektu. To idealne rozwiązanie, zwłaszcza wtedy, gdy tłumacz nie posiada jeszcze pamięci tłumaczeniowej. Jest to szczególna funkcjonalność oferowana jedynie przez to oprogramowanie.

Główne atuty programu to niewątpliwie:
 • łatwość użytkowania (program można bardzo szybko opanować w stopniu wystarczającym do rozpoczęcia pracy)
 • zwiększenie wydajności
 • gwarancja zachowania spójności językowej i merytorycznej w obrębie tłumaczonego tekstu, a także względem tekstów tłumaczonych wcześniej dla tego samego Klienta
 • uniknięcie problemów związanych z formatowaniem
 • możliwość pracy zespołu tłumaczy i/lub weryfikatorów nad jednym obszernym tekstem
 • wykluczenie ewentualnych błędów dzięki wbudowanemu QA (systemowi zapewnienia jakości)


Które wersje programu są kompatybilne z wersją serwerową LIDEXu?


memoQ 2013
memoQ 2013 R2
memoQ 2014
memoQ 2014 R2
memoQ 2015


Co warto wiedzieć o aktualizacji licencji?


Po zakupie programu, użytkownicy przez rok mogą korzystać z aktualizacji i wsparcia technicznego producenta.

Kupując licencję memoQ, otrzymujemy dostęp do wsparcia technicznego producenta i do aktualizacji na okres 1 roku.

Oznacza to, że w ciągu tego roku mamy prawo do pobrania i aktywowania na swoim komputerze pojawiających się nowych wersji programu, bez żadnych dodatkowych opłat.

Po roku od zakupu powinniśmy podjąć decyzję, czy przedłużamy nasz kontrakt na kolejny rok. Koszt przedłużenia kontraktu to 20% ceny licencji memoQ.

Możemy jednak równie dobrze nadal (bezterminowo) korzystać z wersji memoQ zaktualizowanej w ramach ważnego kontraktu.

Jeżeli początkowo nie zdecydowaliśmy się na przedłużenie kontraktu, ale później zmieniliśmy zdanie, możemy ten kontrakt przedłużyć. Trzeba jednak pamiętać, że przedłużając kontrakt, płacimy także za czas, który upłynął od daty zakończenia poprzedniego kontraktu do momentu aktualizacji.

Można oczywiście wykupić więcej niż jedno przedłużenie kontraktu, uiszczając opłatę stanowiącą wielokrotność ceny za przedłużenie kontraktu.

Jeżeli licencja jest starsza, tzn. ma więcej niż 4 lata, a w tym czasie nie przedłużaliśmy naszego kontraktu, bardziej opłacalne finansowo będzie kupienie nowej licencji.


Jak sprawdzić przed zakupem, czy program MemoQ jest tak przyjazny, jak mówią inni?


Wersję próbną można pobrać ze strony producenta.
Po zainstalowaniu i wypełnieniu wymaganych pól rejestracji konta program aktywuje się online na 45 dni.

Planujesz zakup? Myślisz o szkoleniu?


Kontakt do osoby, która jest w stanie udzielić wsparcia, rozwiać ewentualne wątpliwości, a także zaproponować atrakcyjne warunki na zakup indywidualnych licencji: Łukasz Rejter; tel. do biura +48 691 40 23 24; mail: biuro@greater.pl (zachęcamy do komunikacji mailowej, w temacie proszę wpisywać: tłumacz LIDEXu).

Link do strony z informacjami o MemoQ (w tym ceny): http://greater.pl/memoq/.
Link do strony z ofertą szkolenia: szkolenia CAT.
Koniecznie zapytaj o atrakcyjną promocję!


Jak się zalogować na serwer LIDEXu i jak na nim pracować?Po uruchomieniu programu MemoQu należy wybrać zakładkę Projekt (Project) na pasku menu, a następnie opcję Pobierz projekt serwerowy... (Check out an online project...). Pojawi się okno z paskiem adresu serwera na górze (Server URL), w którym należy wpisać adres serwera i kliknąć przycisk Wybierz (Select).
Teraz pozostaje jedynie zalogować się za pomocą otrzymanego od Menedżera Sprzedaży Biura Tłumaczeń prowadzącego projekt loginu i hasła, a następnie na liście projektów z serwera kliknąć obok nazwy projektu - Pobierz (Check out).

Program otworzy projekt z plikami do przetłumaczenia. Proszę kliknąć dwukrotnie na jednym z nich - wtedy otworzy się w edytorze i będzie można go tłumaczyć. Poszczególne segmenty proszę zatwierdzać naciskając ctrl+enter. Po zakończeniu tłumaczenia konkretnego pliku, proszę powrócić do widoku głównego (Project home), zaznaczyć plik na liście plików i nacisnąć Dostarcz/zwróć (Deliver/Return) w prawym dolnym rogu ekranu programu MemoQ.


Jak pobierać licencję ELM po raz pierwszy?
Gdzie znaleźć instrukcje i manuale?


Instalacja i aktywacja programu
Pierwsze kroki

Wszystkie zamieszczone powyżej materiały pochodzą ze strony producenta


Jak poprawnie wprowadzać terminy do baz terminologicznych MemoQ?


Modyfikacje terminów i odmiany wyrazów

Podczas dodawania, terminy trzeba odpowiednio oznaczyć, aby program wyświetlał podpowiedzi także dla form odmienionych. W tym celu należy oddzielić rdzeń wyrazu od końcówki fleksyjnej za pomocą znaku pałki "|" (shift + \ na klawiaturze).

Przykład: po zmodyfikowaniu terminu "narodowość" jako "narodowoś|ć". Program będzie wyświetlał podpowiedzi również, gdy w segmencie źródłowym wystąpią terminy: "narodowości", "narodowością" etc.

W terminach wielowyrazowych pałkami oznacza się każdy wyraz. Jeżeli termin składa się z kilku wyrazów, a jeden z nich jest jednocześnie podstawą, np. mysz komputerowa. Po słowie mysz wstawiamy znak "*".

mysz* komputerow|a

Jeżeli w danym terminie nie występuje końcówka fleksyjna np. w terminie "dom", nie trzeba nic dodawać.

Należy również pamiętać o tym, by odpowiednio wprowadzać znaczniki formatowania do tekstu przekładu (w analogicznym układzie, jak w oryginale) oraz stosować w razie potrzeby łączenie/dzielenie segmentów tłumaczeniowych, aby nie doprowadzić do sytuacji, że w pamięci tłumaczeniowej znajdą się błędne jednostki.


Konfiguracja memoQ - sprawdzanie pisowni i słowniki

Tools -> Options -> Spelling and grammar

 • Wybierz język, dla którego chcesz skonfigurować słownik (operację trzeba powtórzyć dla każdego języka docelowego)


 • Wybierz słownik Hunspell dla Curly underlines (sprawdzanie na bieżąco)
 • Kliknij "Look for more dictionaries online"
 • Kliknij "Check"


 • Zaznacz słowniki i kliknij "Download checked items"
 • Zaznacz odpowiedni słownik i kliknij Apply.


Od tej pory w każdym projekcie, memoQ użyje tego słownika do sprawdzania pisowni na bieżąco. Czynność warto powtórzyć do skonfigurowania wszystkich języków, których będziesz używać.

memoQ będzie sprawdzał pisownię na bieżąco. Jeżeli chcesz sprawdzić cały dokument, naciśnij F7. W zależności od ustawienia "Spell checking dialog", memoQ skorzysta Hunspella lub słownika MS Word. Jeżeli sprawdzanie trwa zbyt długo – w ustawieniach wybierz słownik Hunspell.


Jak zaimportować sprawdzony plik z powrotem do MemoQ?

 1. Po zakończeniu tłumaczenia zamykamy zakładkę pliku w edytorze. 2. Wybieramy opcję "Export (dialog)" ze środkowego menu u dołu ekranu.  Zapisujemy plik z końcówką języka tłumaczenia w wybranej lokalizacji, a następnie edytujemy go, wprowadzając niezbędne korekty, ponownie zapisujemy i zamykamy plik.

 3. Importujemy sprawdzony plik z powrotem do MemoQ (opcja "Import reviewed document" w menu po lewej stronie u dołu ekranu). 4. Mamy teraz do dyspozycji widok z tłumaczeniem przed zmianami i po nich. Klikamy "Apply review and close" u góry po prawej stronie. 5. Teraz musimy jeszcze wejść do edytora z tłumaczeniem (poprawki będą już widoczne), zaznaczyć wszystkie segmenty (CTRL+SHIFT+A), a następnie je zatwierdzić, aby ich nowe wersje znalazły się w pamięci tłumaczeniowej (CTRL+ENTER).

Zamów wycenę – umów się na spotkanie:
 • Uwaga:
 • Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.