• Najlepsi w polsce 2017-2021
  • Wirtualne studio
  • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
  • LIDEX 4 x ISO
  • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Kompleksowa oferta na tłumaczenia dla firm

Czyli korzyści z optymalnego wyboru

Praktyka dowodzi, że potrzeby firmy lub instytucji rzadko ograniczają się do jednej płaszczyzny np. tylko do tłumaczenia pisemnego lub obsługi prezentacji multimedialnych. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, a rozwój firm wiąże się z dynamicznymi zmianami i bardzo zróżnicowanymi potrzebami komunikacji językowej lub technicznej.

Zgodnie z koncepcją firmy przyjaznej Klientowi, maksymalnie dostosowaliśmy strukturę firmy LIDEX do Jego potrzeb i przygotowaliśmy kompleksową ofertę usług, spełniającą wszelkie oczekiwania.

Analizując potrzeby Twojej instytucji czy firmy, tworzymy indywidualną ofertę np. na tłumaczenia pisemne z obróbką graficzną, czy też obsługę językową i techniczną seminariów oraz szkoleń firmowych z udźwiękowieniem obcojęzycznych filmów instruktażowych, dostosowaną do oczekiwań konkretnego odbiorcy i atrakcyjną cenowo.

Podpisane na podstawie takich ofert kontrakty ułatwiają współpracę. Minimalizują czasowy i merytoryczny wkład Klienta w każdorazowe uzgadnianie potrzeb i oczekiwań.

Dodatkowo, dzięki wdrożonemu w 2000 roku modułowi CRM, Klienci otrzymują od nas wiele zebranych i przeanalizowanych informacji (w formie indywidualnych raportów czy zestawień). Firmy i instytucje, które podpisały z nami umowy o stałej współpracy, chwalą te usystematyzowane dane jako znakomite narzędzie monitoringu i zarządzania kosztami kompleksowych usług językowych.

Zapytaj o ofertę współpracy biznesowej, umów się na spotkanie: