• Najlepsi w polsce 2017-2021
  • Wirtualne studio
  • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
  • LIDEX 4 x ISO
  • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Poufność i bezpieczeństwo

Twoje tajemnice są w dobrych rękach.

ZASADA POUFNOŚCI


Przekazując nam teksty do tłumaczenia lub korzystając z tłumaczy ustnych LIDEXu, Klienci powierzają nam swoje największe tajemnice.

Informacje te objęte są przez nas tajemnicą służbową. Zgodnie z naszymi procedurami wszyscy pracownicy firmy LIDEX podpisali zobowiązania do zachowania wszelkich informacji związanych z Klientami oraz świadczonymi dla Nich usługami w tajemnicy.

Identyczne zobowiązania podpisują nasi współpracownicy: tłumacze, redaktorzy, konsultanci, personel techniczny i pomocniczy zatrudniani do realizacji określonych zadań.

Na każde życzenie naszych Klientów przesyłamy podpisane:
"Zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy".

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze

BEZPIECZEŃSTWO


Bezpieczeństwo danych
Dane i pliki Klienta chronimy przed nieuprawnionym dostępem za pomocą najnowszych, na bieżąco aktualizowanych, systemów zabezpieczeń informatycznych.

Bezpieczeństwo fizyczne
Budynek firmy LIDEX monitorowany jest całodobowo przez firmę Juventus, której patrol pojawia się do 4 minut po zadziałaniu systemu alarmowego, a pracownicy LIDEXu przechodzą specjalistyczne szkolenie dotyczące bezpieczeństwa.


Plany awaryjne
W ramach Systemu Zarządzania Jakością każda komórka LIDEXU posiada zatwierdzony i aktualizowany na bieżąco plan awaryjny. Dodatkowo kopie wszystkich programów i dokumentów, w tym kopie Twoich tłumaczeń, przechowywane są w bezpiecznym miejscu poza budynkiem naszej firmy.

Archiwum wykonanych tłumaczeń
Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa naszych Klientów, wszystkie tłumaczenia pisemne archiwizujemy przez 1 rok i udostępniamy Klientom na każde Ich życzenie.


Zapytaj o ofertę współpracy biznesowej, umów się na spotkanie: