• Z nami najbezpieczniej
 • LIDEX - eventy, głosowania, konferencje
 • Od 30 lat tłumaczymy dla najlepszych
 • Najlepsi w polsce 2018/2019
 • Tłumaczenia specjalistyczne najwyższym jakości
 • Od 30 lat tłumaczymy dla najlepszych
 • Biuro tłumaczeń: zamów u nas tłumaczenia pisemne oraz ustne
 • LIDEX - najwyższa jakość tłumaczeń i obsługi
 • Od 30 lat tłumaczymy dla najlepszych
 • Tłumaczenia z wielu branż
 • LIDEX - Twój partner techniczny
 • Od 30 lat tłumaczymy dla najlepszych

Formularz zgłoszeniowy tłumacza

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy ankiety zawierające odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania. Prosimy o sprawdzenie kompletności ankiety przed jej wysłaniem. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*) należy wypełnić obowiązkowo.


1. Dane osobowe*:2. Wykształcenie*:

Nazwa uczelni

Wydział

Specjalizacja

Termin rozpoczęcia/
zakończenia
studiów

Tytuł zawodowy/
stopień naukowy

 

dodaj

dodaj

dodaj

 3. Aktualne miejsce pracy:


Pozostało 1000 znaków.

4. Deklarowana umiejętność tłumaczenia z języka na język (proszę wymienić wszystkie kombinacje)*:

5. Źródło znajomości języka(ów) obcego(ych)*:


pozostało 800 znaków.

6. Od kiedy pracuje Pan/Pani jako tłumacz*?7. Preferowana forma tłumaczeń*:

Pisemne:


Ustne:
8. Dotychczasowe doświadczenie w zakresie tłumaczeń pisemnych i/lub ustnych (ostatnie 3 lata)*:

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia ustne

Opis projektu

Liczba stron/
godzin

Nazwa firmy

Kto może udzielić referencji/mail

 

dodaj

dodaj

dodaj

dodaj

 9. Z jakimi firmami i/lub agencjami tłumaczeń Pan/Pani współpracuje lub współpracował(-a)?*

Nazwa firmy/agencji

Adres firmy/agencji

Od kiedy

Kto może potwierdzić

Telefon/mail

 

dodaj

dodaj

dodaj

dodaj

 10. Z jakimi tłumaczami miał(-a) Pan/Pani okazję współpracować w czasie wykonywania tłumaczeń ustnych?


Pozostało 400 znaków.

11. Preferowana forma współpracy*:


12. Minimalna stawka za 1 stronę 1800 znaków/1 blok 4-godzinny*:13. Czy posiada Pan/Pani uprawnienia tłumacza przysięgłego?*
14. W jakich programach CAT Pan/Pani pracuje? W przypadku programu memoQ prosimy o podanie informacji o posiadanej wersji

16. Proszę określić preferowane dziedziny tłumaczeń*:


a w szczególności:


a w szczególności:


a w szczególności:


a w szczególności:


a w szczególności:
a w szczególności:


a w szczególności:


a w szczególności:


a w szczególności:
a w szczególności:17. Opcjonalnie proszę załączyć skany następujących dokumentów:Formularz proszę wypełnić na większym wyświetlaczu.