• Najlepsi w polsce 2017-2021
  • Wirtualne studio
  • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
  • LIDEX 4 x ISO
  • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Formularz zgłoszeniowy tłumacza

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy ankiety zawierające odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania. Prosimy o sprawdzenie kompletności ankiety przed jej wysłaniem. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*) należy wypełnić obowiązkowo.


1. Dane osobowe*:2. Wykształcenie*:

Nazwa uczelni

Wydział

Specjalizacja

Termin rozpoczęcia/
zakończenia
studiów

Tytuł zawodowy/
stopień naukowy

 
3. Inne szkolenia, kursy, certyfikaty językowe:


pozostało znaków.

4. Aktualne miejsce pracy:


pozostało znaków.

5. Staż tłumaczeniowy:


pozostało znaków.

6. Od kiedy pracuje Pan/Pani jako tłumacz*?7. Preferowana forma tłumaczeń*:

Tłumaczenia pisemne:
Tłumaczenia ustne:
8. Deklarowana umiejętność tłumaczenia z języka na język (proszę wymienić wszystkie kombinacje)*:

9. Dotychczasowe doświadczenie w zakresie tłumaczeń pisemnych (ostatnie 3 lata)*:

Z języka na język

Liczba stron

Dziedzina

Opis projektu

Kto może udzielić referencji/mail

 
10. Dotychczasowe doświadczenie w zakresie tłumaczeń ustnych (ostatnie 3 lata)*:

Z języka na język

Liczba godzin

Dziedzina

Rodzaj tłumaczenia

Kto może udzielić referencji/mail

 
11. Z jakimi firmami i/lub agencjami tłumaczeń Pan/Pani współpracował(a)/współpracuje i jak długo?

Nazwa firmy/agencji

Kto może potwierdzić współpracę

Jak długo trwała współpraca

Telefon kontaktowy

e-mail

 
12. Z jakimi tłumaczami miał(-a) Pan/Pani okazję współpracować w czasie wykonywania tłumaczeń ustnych?


pozostało znaków.

13. Gotowość do wykonywania tłumaczeń ustnych poza stałym miejscem zamieszkania*:


Jeśli tak, proszę podać na jakich zasadach:
14. Członkostwo w organizacjach zrzeszających tłumaczy:15. Preferowana forma współpracy*:

16. Czy posiada Pan/Pani uprawnienia tłumacza przysięgłego?*
17. Stawki za tłumaczenia*:

 

Stawka podstawowa
(zł za 1 stronę 1800 znaków)

Liczba stron dziennie

 

Tłumaczenie pisemne
na język polski

 

Tłumaczenie pisemne
na język obcy

 

Tłumaczenie pisemne
z języka obcego na język obcy

 

Maksymalna liczba stron dziennie przy wzroście stawki o  %

 

Stawka podstawowa
(zł za 1 stronę 1125 znaków)

Liczba stron dziennie

 

Tłumaczenie pisemne przysięgłe
na język polski

 

Tłumaczenie pisemne przysięgłe
na język obcy

 


 

Stawka za 1 godzinę

Stawka za blok (4 godziny)

 

Tłumaczenie konsekutywne

 

Tłumaczenie symultaniczne

 18. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności*:


Jeśli tak, proszę podać stopień:19. Doświadczenie/szkolenia w zakresie postedycji tłumaczeń maszynowych*:


Jeśli tak, proszę podać jakie:20. Znajomość narzędzi wspomagających proces tłumaczenia

Narzędzia CAT

Tak / nie

Wersja

Własna licencja

Trados Studio

MemoQ

Inny21. Znajomość edytorów i programów biurowych

Program

Tak / nie

Wersja

 

MS Word

 

MS Excel

 

MS Access

 

Power Point

 

Adobe Writer

 

Inny

 22. Umiejętności graficzne/DTP

Umiejętności graficzne

Tak / nie

 

 

Tabele

 

 

Wykresy

 

 

Schematy

 

 

Opracowanie graficzne tekstu (DTP)

 

 23. Tłumaczenia audiowizualne

Rodzaj

Tak / nie

 

 

Tłumaczenia z listy dialogowej

 

 

Tłumaczenia ze słuchu

 

 

Tłumaczenie pod napisy (*srt, *stl)

 

 

Tłumaczenie pod napisy
(Word, z time code’ami)

 

 24. Tłumaczenia z formatów

Format

Tak / nie

 

 

MP3, AVI, MP4, MPEG, MOV, WMV

 

 25. Certyfikaty / akredytacje

Nazwa

Data ważności

 

 

Certyfikat Bezpieczeństwa ABW

 

 

Certyfikat Bezpieczeństwa NATO

 

 

Certyfikat Bezpieczeństwa EU

 

 

Akredytacja UE

 

 26. Proszę określić preferowane dziedziny tłumaczeń*:


a w szczególności:
a w szczególności:


a w szczególności:
a w szczególności:


a w szczególności:
a w szczególności:


a w szczególności:


a w szczególności:


a w szczególności:


a w szczególności:


a w szczególności:27. Opcjonalnie proszę załączyć skany dokumentów:Formularz proszę wypełnić na większym wyświetlaczu.