• Najlepsi w polsce 2017-2021
  • Wirtualne studio
  • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
  • LIDEX 4 x ISO
  • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Prezentacje multimedialne

Nic bardziej nie przemawia do odbiorcy jak interaktywny pokaz czy animacja.

Dzięki wysokiej skuteczności obserwujemy ciągły wzrost popularności tej formy przekazu informacji. Graficzne przedstawienie oferty podczas wizyty u klienta, wizualizacja wykładu czy konferencji, uzupełnienie materiału szkoleniowego to zaledwie kilka przykładów wykorzystania prezentacji multimedialnych.
W zależności od Twoich specyficznych potrzeb starannie dobierzemy sposób wykonania pokazu, tło dźwiękowe, materiały graficzne oraz filmowe tak, aby wszystkie te elementy tworzyły spójną całość.

Ważnym aspektem jest również informacja o przeznaczeniu danej prezentacji, czyli sposobie, w jaki będzie ona pokazywana (np. na dowolnym komputerze osobistym lub przy użyciu profesjonalnego sprzętu audiowizualnego na dużej konferencji międzynarodowej). Wiedza ta pozwala nam na wybór optymalnych technik realizacji danej prezentacji.

Wykonamy dla Ciebie:
  • tłumaczenie tekstu prezentacji
  • zmianę wersji językowej na oczekiwaną
  • adaptację grafiki zawartej w prezentacji
  • montaż i opracowanie nowej wersji prezentacji (np. z wykorzystaniem konkretnych plików dźwiękowych)
  • przygotowanie nowej prezentacji na bazie Twoich tekstów, grafiki oraz sekwencji audio czy wideo

i gotową przekażemy Ci na wybranym nośniku w ustalonej liczbie egzemplarzy.Sprawdź nasze ceny - zamów wycenę Twojego materiału filmowego lub projektu graficznego: