• Najlepsi w polsce 2017-2021
 • Wirtualne studio
 • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
 • LIDEX 4 x ISO
 • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Polska Prezydencja w Radzie UE

Lista konferencji, podczas których LIDEX zapewniał sprzęt, obsługę techniczną i tłumaczy

 1. Inauguracja Polskiej Prezydencji w Radzie UE
  1 lipca 2011 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Teatr Wielki - Opera Narodowa
 2. Wystąpienie Prezesa Rady Ministrów w Parlamencie Europejskim na temat przejęcia przez Polskę Prezydencji
  6 lipca 2011 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Strasburg
 3. Konferencja "Koleje Dużych Prędkości na rzecz spójności europejskiej - wymiar regionalny"
  12-13 lipca 2011 r., Ministerstwo Infrastruktury, Bruksela
 4. Posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego w ramach przewodnictwa Polski w UE
  30 sierpnia 2011 r., Hotel Novotel Centrum w Warszawie
 5. Nieformalne spotkanie ministrów transportu państw członkowskich UE
  5-6 września 2011 r., Ministerstwo Infrastruktury, Sopot
 6. "Active Europe" Conference
  6-8 września 2011 r., FISE - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Kraków
 7. Unijna Konferencja Młodzieżowa
  6-7 września 2011 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa
 8. Konferencja w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE
  7-8 września 2011 r., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sofitel Victoria Warszawie
 9. Konferencja "Rozwój Wspólnoty Energetycznej"
  7 września 2011 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa
 10. Konferencja dot. Szczytu Partnerstwa Wschodniego
  8 września 2011 r., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Hotel Sheraton w Krakowie
 11. Międzynarodowa konferencja "Żywność i żywienie XXI wieku"
  9 września 2011 r., Mazurkas Travel, Zamek Królewski w Warszawie
 12. Spotkania międzynarodowe w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE
  13-16 września 2011 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Hotel Marriott w Warszawie
 13. III Międzynarodowy Kongres Kobiet
  18 września 2011 r., Giełda Papierów Wartościowych GPW, Warszawa
 14. Konferencja "Zielone Korytarze"
  20-21 września 2011 r., Ministerstwo Infrastruktury, Szczecin
 15. Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. kształcenia i szkolenia zawodowego
  25-27 września 2011 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kraków
 16. Konferencja Partnerstwa Wschodniego "Ku europejskiej wspólnocie demokracji, dobrobytu i silniejszego społeczeństwa obywatelskiego"
  29 września 2011 r., Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa
 17. Konferencja International Framework for Nuclear Energy Cooperation
  29 września 2011 r., Ministerstwo Gospodarki, Politechnika Warszawska
 18. Konferencja w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE
  30 września 2011 r., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kraków
 19. EBNA 2011 - Posiedzenie dyrektorów archiwów narodowych państw Unii Europejskiej
  6-7 października 2011 r., Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Kraków
 20. Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. kształcenia i szkolenia zawodowego
  10-11 października 2011 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej, Gdańsk
 21. Międzynarodowa konferencja z okazji 20-lecia powstania Trójkąta Weimarskiego
  13 października 2011 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa
 22. Konferencja Ministerstwa Obrony Narodowej
  13-14 października 2011 r., Mazurkas Travel, Hotel Sofitel Victoria Warszawie
 23. Międzynarodowa konferencja stowarzyszenia Opera Europa w ramach Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011
  13-15 października 2011 r., Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie
 24. Konferencja "Mobilność sposobem zdobywania
  i rozwijania kompetencji: od juniora do seniora"

  17-19 października 2011 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej, Sopot
 25. Konferencja "Perspektywy rozwoju rynku łączności elektronicznej w Unii Europejskiej"
  19-20 października 2011 r., Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa
 26. Spotkanie Rady Gubernatorów Eurośródziemnomorskiej
  Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh (ALF)

  21-22 października 2011 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kraków
 27. ManuFuture 2011 (Materials and Manufacturing of the Future 2011)
  24-25 października 2011 r., Dolnośląski Parki Innowacji i Nauki, Wrocław
 28. Konferencja ministerialna ws. Partnerstwa Wschodniego
  24-25, października 2011 r., Ministerstwo Infrastruktury, Kraków
 29. Spotkanie Przewodniczących Komisji Rolnictwa
  Parlamentów Państw Członkowskich UE

  25-26 października 2011 r., Kancelaria Senatu, Warszawa
 30. Combating Drug Crime EU - Eastern Europe Conference
  26-27 października 2011 r., Komenda Główna Policji, Hotel Intercontinental w Warszawie
 31. Spotkanie DLM-Forum
  8 listopada 2011 r., Archiwum Główne Akt Dawnych, Hotel Novotel Centrum w Warszawie
 32. Konferencja dla Międzynarodowej Grupy Eksperckiej
  10 listopada 2011 r., Komenda Główna Policji, Warszawa
 33. Konferencja "Strategic Energy Technology Plan - SET Plan 2011"
  15-16 listopada 2011 r., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 34. Poprawa skuteczności polityki na rzecz kompetencji młodzieży w Europie
  16-18 listopada 2011 r., MEN i Symposium Cracoviense Sp. z o.o., Warszawa
 35. Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników
  17-18 listopada 2011 r., A.M. Events, Warszawa
 36. 5-lecie REACH w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
  23-24 listopada 2011 r., Holiday Travel, Warszawa
 37. Przewodnictwo Minister Krystyny Szumilas podczas
  posiedzenia Rady UE do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

  27-29 listopada 2011 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej, Bruksela
 38. III Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego
  28-29 listopada 2011 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Poznań
 39. Strategic Energy Technology Plan Conference 2011
  under the Polish Presidency of the EU Council

  28-29 listopada 2011 r., Biuro Podróży MAZURKAS TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa
 40. Przewodnictwo Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza podczas Sesji Rady EPSCO
  1 grudnia 2011 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Bruksela
 41. Spotkanie Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia krajów UE/EOG
  8-9 grudnia 2011 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa/Józefów
 42. Spotkanie dyrektorów generalnych właściwych ds. administracji
  publicznej/służby cywilnej w krajach członkowskich Sieci UE

  ds. Administracji Publicznej (EUPAN) w ramach podsumowania Prezydencji 12 grudnia 2011 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa
 43. Konferencja ekspercka "Europejskie Ramy Kwalifikacji w obszarze sportu i turystyki"
  12-13 grudnia 2011 r., Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Toruń
 44. Posiedzenie Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia
  Społecznego (spotkanie ekspertów państw UE w ramach polskiej Prezydencji)

  13-14 grudnia 2011 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 45. Konferencja w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE
  13-14 grudnia 2011 r., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kraków
 46. Spotkanie konsultacyjne B2B Partnerstwo Wschodnie
  16 grudnia 2011 r., Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa

Zamów wycenę – umów się na spotkanie:
 • Uwaga:
 • Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.