• Najlepsi w polsce 2017-2021
 • Wirtualne studio
 • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
 • LIDEX 4 x ISO
 • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Projekty rozwojowe

Źródłem rozwoju i wiodącej pozycji firmy LIDEX na rynku tłumaczeń i obsługi konferencji jest nasze stałe dążenie do doskonałości, poszukiwanie nowych rozwiązań i możliwości oraz kreatywne podejście wszystkich pracowników firmy."

Stanisław Buczyński, Prezes

W praktyce dążenia te przekładają się m.in. na:

PROGRAMY AUTORSKIE

 1. Autorski Program Tłumacz Doskonały — realizowany przez Dział Jakości Usług od roku 1999, którego celem jest pomoc w doskonaleniu umiejętności naszych tłumaczy oraz Ich warsztatu translatorskiego. Od roku 2000 podczas uroczystych Czerwcowych spotkań LIDEXu ze swoimi tłumaczami najlepsi, w naszej opinii, tłumacze otrzymują Certyfikaty Wybitny Tłumacz LIDEXU.
 2. Autorski System Zarządzania Informacją — realizowany od roku 2002 przez Dział IT

INNOWACJE

 1. Wdrożenie (w 2000 roku) własnego systemu CRM, opartego na unikatowej platformie informatycznej (zewnętrzny audyt systemu).
 2. Udział w międzynarodowym programie unifikacji terminologii informatycznej — uczestniczymy w nim od roku 1994.
 3. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami nowych technologii wspomagania tłumaczeń — od roku 2000

PRAKTYKI I STAŻE STUDENCKIE

 1. Warsztaty dla studentów ILSu:
  • 2001/2002 — szkolenia prowadzone przez Dział Jakości Usług oraz Biuro Tłumaczeń.
   Zakres — tajniki tłumaczeń pisemnych.
  • 2002/2003 — program szkoleń i warsztatów przygotowany i zrealizowany przez Dział Jakości Usług, Biuro Konferencji i Studio Filmowe.
   Zakres szkoleń — tłumaczenia pisemne, ustne oraz filmowe. W ramach szkoleń odbyły się także wykłady doświadczonych tłumaczy z zagranicy (P. Betcke - Finlandia oraz D. Sax - Stany Zjednoczone)
  • 2003/2004 — warsztaty prowadzone przez Dział Jakości Usług oraz Biuro Konferencji.
   Zakres — tłumaczenia konferencyjne oraz symultaniczne. W ramach szkoleń odbyły się wykłady doświadczonych tłumaczy symultanicznych.
  • 2004/2005 r. — warsztaty prowadzone przez Biuro Konferencji.
   Zakres — tłumaczenia symultaniczne.
  • 2005/2006 - praktyki dla studentów i absolwentów Filologii Polskiej prowadzone przez Dział Jakości Usług. Zakres - redakcja tekstów tłumaczeń.
  • od 2010 Warsztaty Młodego Tłumacza - praktyki dla studentów i absolwentów filologii angielskiej oraz lingwistyki stosowanej prowadzone przez Dział Jakości Usług.
   Zakres: redakcja/weryfikacja tłumaczeń, tworzenie i uzupełnianie baz terminologicznych na potrzeby wybranych klientów, wprowadzenie w tematykę narzędzi CAT
  • marzec 2012 - wizyta w siedzibie LIDEXu dwóch uczennic klasy maturalnej w ramach ogólnopolskiego programu "Dzień przedsiębiorczości"
   Zakres: obserwacja pracy poszczególnych działów biura tłumaczeń, rozmowy z tłumaczami i stażystami

 2. Warsztaty dla studentów Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechatroniki):
  • 2002/2003 — organizowane po raz pierwszy przez Dział Techniczny Biura Konferencji.
   Zakres - praktyczne aspekty wiedzy zdobytej na studiach technicznych.
  • 2003/2004 oraz 2004//2005 — druga i trzecia edycja tych warsztatów, które zostały przygotowane i prowadzone przez Dział Techniczny Biura Konferencji.
  • sezon wiosenny 2006 (marzec - czerwiec) - odbywała się czwarta już edycja warsztatów dla studentów Politechniki Warszawskiej prowadzonych przez Dział Techniczny Biura Konferencji.

 3. Warsztaty dla studentów WAT:
  • od jesieni 2006 odbywają się również warsztaty dla studentów WAT

DOSKONALENIE

 1. Rozwój i doskonalenie funkcjonującego w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością. W programie uczestniczą wszyscy pracownicy wspierani przez grupę naszych audytorów wewnętrznych SZJ.
 2. Kontynuacja prac nad rozbudową firmowej platformy informatycznej CRM

SZKOLENIA

 1. AKADEMIA LIDEXU — nasz własny program szkolenia pracowników - działa od roku 1990.
 2. Szkolenia dla współpracowników technicznych
 3. Spotkania integracyjno-szkoleniowe dla tłumaczy - pierwsze z nich odbyło się w roku 1992.

 


Zapytaj o ofertę współpracy biznesowej, umów się na spotkanie: