• Najlepsi w polsce 2017-2021
 • Wirtualne studio
 • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
 • LIDEX 4 x ISO
 • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Skład DTP

O druku wiemy prawie wszystko

Profesjonalny skład tekstu do druku, popularnie zwany DTP (Desktop Publishing), wykorzystywany jest w sytuacjach, gdy nasi klienci potrzebuj± materiałów o specyficznym przeznaczeniu. Może to być artykuł do publikacji prasowej, wielkonakładowa produkcja katalogów firmowych i każda inna praca, w której liczy się precyzyjne odwzorowanie wszelkich detali, doskonała jakość zawartych grafik i zdjęć oraz wiele innych elementów, których nie widać „gołym okiem”, a maj± duże znaczenie w procesie druku. Proces druku realizowany jest przez fachowy personel drukarni na podstawie przekazanych przez nas informacji i wytycznych.

Jednak sam druk to tylko końcowy etap prac. Jeśli chcesz, aby przygotowany przez nas tekst trafił do odbiorców w postaci efektownych katalogów lub też profesjonalnych instrukcji, musimy pomyśleć o tym wspólnie już podczas planowania realizacji całego projektu graficznego:

ETAP I
 1. Ustalenie szczegółów wykonania pracy.
 2. Wybór programu, w którym ma zostać złożony tekst.
 3. Oszacowanie czasu i kosztów realizacji projektu.
ETAP II
 1. Dostarczenie do Studia Grafiki i Filmu LIDEX materiałów źródłowych.
 2. Przekazanie do Studia Grafiki i Filmu tekstu przetłumaczonego w dziale tłumaczeń firmy LIDEX i zaakceptowanego przez Klienta.
ETAP III
 1. Skład tekstu.
ETAP IV
 1. Przekazanie Klientowi złożonego materiału do zatwierdzenia/akceptacji.
ETAP V
 1. Sprawdzenie poprawności wszystkich elementów ważnych w procesie druku.
 2. Przygotowanie kompletu materiałów oraz raportu dla drukarni (informacji z programu graficznego, w którym był składany tekst).
ETAP VI
 1. Odbiór z drukarni, akceptacja i przekazanie gotowej pracy Klientowi.
Wieloetapowość DTP powoduje, że przygotowanie pracy do druku jest procesem długotrwałym i kosztownym. Często zdarza się, iż z różnych względów (krótki termin, zbyt wysokie koszty, brak wysokiej jakości materiałów źródłowych, przeznaczenie) wykonanie pełnego DTP nie ma uzasadnienia. Studio Grafiki i Filmu LIDEX proponuje wtedy alternatywne rozwi±zania, adekwatne do przeznaczenia tekstu i znakomicie spełniaj±ce oczekiwania jego docelowych odbiorców.


Sprawdź nas i przekonaj się, dlaczego jesteśmy LIDEREM!


Sprawdź nasze ceny - zamów wycenę Twojego materiału filmowego lub projektu graficznego: