• Najlepsi w Europie Wschodniej
 • Od 28 lat tłumaczymy dla najlepszych
 • Z nami najbezpieczniej
 • LIDEX - eventy, głosowania, konferencje
 • Najlepsi w polsce 2017/2018
 • LIDEX - lider rynku tłumaczeń jest tylko jeden
 • Tłumaczenia specjalistyczne najwyższym jakości
 • Biuro tłumaczeń: zamów u nas tłumaczenia pisemne oraz ustne
 • LIDEX - najwyższa jakość tłumaczeń i obsługi
 • Tłumaczenia z wielu branż
 • Łamiemy bariery w komunikacji
 • LIDEX - Twój partner techniczny

Specjalizacje naszych tłumaczeń

LIDEX tłumaczy w ramach tak wielu specjalizacji:

ADMINISTRACJA, PRAWO, UE
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • fundusze strukturalne
 • akty prawne
 • dyrektywy
 • umowy
 • protokoły
 • dokumentacja przetargowa
 • certyfikaty
 • wyroki sądu, orzeczenia
 • raporty
 • dzienniki ustaw
 • uchwały
 • rozporządzenia
 • konferencje dla przedstawicieli organów sądowych
 • konferencje poświęcone orzecznictwu europejskiemu
 • rozprawy sądowe
 • tłumaczenie w czasie podpisywania umów
 • ustne tłumaczenia przysięgłe
 • negocjacje i mediacje
 • obsługa (zagranicznych) wizyt delegacji rządowych
 • obsługa spotkań parlamentarnych
 • możliwość udziału tłumaczy migowych


EKONOMIA I BANKOWOŚĆ
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • bilanse
 • sprawozdania roczne/miesięczne/kwartalne
 • sprawozdania finansowe
 • dokumenty rachunkowe
 • opinie biegłych rewidentów
 • dokumenty z audytów
 • dokumenty podatkowe
 • wyciągi bankowe
 • faktury
 • prospekty emisyjne
 • dokumentacja dla KNF
 • kongresy bankowe
 • kongresy finansowe
 • posiedzenia komitetów
 • posiedzenia rad nadzorczych
 • walne zgromadzenia
 • posiedzenia zarządów
 • seminaria, szkolenia, warsztaty
 • spotkania z udziałem tłumaczy przysięgłych
 • konferencje prasowe
 • tele - i wideokonferencje
 • możliwość udziału tłumaczy migowych


EDUKACJA I KULTURA
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • akty prawne
 • umowy
 • wnioski
 • materiały szkoleniowe
 • lokalizacja materiałów szkoleniowych
 • lokalizacja filmów edukacyjnych
 • książki, publikacje
 • katalogi, albumy, opracowania
 • biogramy
 • referaty
 • festiwale filmowe i kulturalne
 • konferencje prasowe
 • otwarcia wystaw, wernisaży
 • spotkania parlamentarne ds. edukacji
 • prezentacje programów pilotażowych
 • spotkania autorskie
 • spotkania ministrów edukacji
 • światowe fora i konferencje o tematyce edukacyjnej
 • szkolenia i wykłady


IT I TELEKOMUNIKACJA
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • lokalizacja oprogramowania
 • lokalizacja dokumentacji
 • instrukcje użytkownika i serwisowe
 • specyfikacje techniczne
 • umowy, wnioski
 • katalogi, foldery branżowe
 • lokalizacja filmów szkoleniowych
 • eventy promocyjne
 • konferencje dotyczące bezpieczeństwa w sieci
 • konferencje branży IT i telekomunikacyjnej
 • konferencje oraz szkolenia z zakresu transakcji elektronicznych
 • transmisje telewizyjne i internetowe


MEDYCYNA, FARMACJA, KOSMETOLOGIA
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • dokumentacja badań klinicznych
 • charakterystyki produktów leczniczych
 • opisy wyników badań
 • karty pacjentów
 • informacje dla pacjentów
 • raporty medyczne
 • ulotki, opakowania
 • katalogi produktów
 • publikacje medyczne
 • akty prawne
 • międzynarodowe kongresy medyczne
 • audyty badań klinicznych
 • audyty szpitali i innych instytucji lub firm medycznych
 • konferencje prasowe
 • kursy szkoleniowe
 • prezentacja rozwiązań z zakresu chirurgii plastycznej
 • promocje produktów leczniczych, farmaceutycznych i kosmetyków


PRZEMYSŁ I TECHNIKA (W TYM ENERGETYKA I BUDOWNICTWO)
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • projekty techniczne
 • normy, patenty
 • dokumentacja projektowa
 • specyfikacje techniczne
 • dokumentacja przetargowa
 • instrukcje obsługi
 • karty bezpieczeństwa produktów
 • katalogi produktów
 • akty prawne
 • dokumentacja inwestycyjna
 • dokumentacja technologiczna
 • dokumentacja naukowo - techniczna
 • dokumentacja badawczo - rozwojowa
 • konferencje prasowe
 • konferencje z zakresu strategii sprzedaży
 • negocjacje umów
 • otwarcia fabryk i linii produkcyjnych
 • prezentacje procesu produkcji
 • spotkania interesariuszy
 • szczyty i zjazdy
 • szkolenia BHP
 • szkolenia techniczne
 • tłumaczenia w czasie targów
 • tworzenie strategii informacyjnej
 • rozmowy i negocjacje handlowe
 • warsztaty


PR, HR, MARKETING
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • teksty reklamowe
 • materiały promocyjne
 • lokalizacja filmów promocyjnych
 • lokalizacja filmów szkoleniowych
 • lokalizacja portali, stron www
 • katalogi i ulotki
 • artykuły i informacje prasowe
 • wywiady
 • badania marketingowe
 • szkolenia produktowe
 • eventy
 • gale, jubileusze
 • głosowania
 • konferencje prasowe
 • promocje produktów i usług
 • spotkania firmowe i integracyjne
 • konferencje sprzedażowe
 • spotkania grup fokusowych
 • tele - i wideokonferencje
 • tłumaczenia na żywo w TV


TRANSPORT, LOGISTYKA, MOTORYZACJA
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • dokumentacja techniczna
 • dokumentacja projektowa
 • instrukcje użytkownika
 • instrukcje serwisowe
 • katalogi, foldery i inne
 • publikacje o charakterze branżowym
 • lokalizacja filmów instruktażowych
 • normy i patenty, procesy jakościowe
 • konferencje prasowe
 • konferencje z zakresu strategii sprzedaży
 • negocjacje umów
 • otwarcia fabryk i linii produkcyjnych
 • prezentacje procesu produkcji
 • promocje produktów
 • szkolenia techniczne
 • tłumaczenia w czasie targów


Wykonamy każde, potrzebne Ci tłumaczenie pisemne lub/i ustne

ikona gwarancja realizacji usługi GWARANCJA REALIZACJI USŁUGI Klienci LIDEXu wiedzą, że przyjmując zlecenie do realizacji gwarantujemy jego wykonanie na ustalonych warunkach. Dla Klienta współpraca z Biurem Tłumaczeń LIDEX to poczucie bezpieczeństwa; w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych sytuacji czy problemów LIDEX uruchamia plany awaryjne umożliwiające realizację zleconego nam tłumaczenia.
ikona dobór najlepszego tłumacza OPTYMALNY DOBÓR TŁUMACZA Korzystając z autorskiego systemu bazodanowego ITis, pracownicy Działu Obsługi Klienta są w stanie dokonać optymalnego doboru tłumacza specjalisty do charakteru danego zlecenia na tłumaczenie pisemne lub ustne. Kierują się przy tym szeregiem konkretnych kryteriów. Dlatego też dobór tłumacza do oczekiwań konkretnego Klienta i specyfiki tłumaczenia jest w Biurze Tłumaczeń LIDEX optymalny.
ikona współpraca WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM Satysfakcja ze współpracy z Biurem Tłumaczeń LIDEX to efekt działań Opiekunów Klientów, którzy działają zgodnie ze specyficznymi, wyrafinowanymi oczekiwaniami swoich Klientów. W ankietach satysfakcji Klienci LIDEXu bardzo wysoko oceniają jakość współpracy ze swoimi Opiekunami; ich zaangażowanie, szybkość i skuteczność działania.

Sprawdź nasze ceny - zamów wycenę, umów się na spotkanie: • Uwaga:
 • Aby wysłać kilka plików na raz, proszę wskazać pliki wciskając klawisz CTRL.
 • Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
 • Dopuszczalne formaty plików: .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .png, .wbmp, .zip, .rar, .gz, .tar, .7z.
 • Maksymalna wielkość załącznika 35MB.
 • Przy większych plikach lub plikach których formaty nie znajdują się na liście, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Biura Tłumaczeń. Zostaną Państwu przesłane adres i hasło dostępu do indywidualnego konta SFTP.

 • Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LIDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sejmikowa 8.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwi przygotowanie wyceny oraz realizację zamówienia.

Proszę czekać...


trwa wgrywanie pliku...

Trwa przesyłanie pliku.