• Najlepsi w polsce 2017-2021
 • Wirtualne studio
 • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
 • LIDEX 4 x ISO
 • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Specjalizacje naszych tłumaczeń

LIDEX tłumaczy w ramach tak wielu specjalizacji:

ADMINISTRACJA, PRAWO, UE
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • fundusze strukturalne
 • akty prawne
 • dyrektywy
 • umowy
 • protokoły
 • dokumentacja przetargowa
 • certyfikaty
 • wyroki sądu, orzeczenia
 • raporty
 • dzienniki ustaw
 • uchwały
 • rozporządzenia
 • konferencje dla przedstawicieli organów sądowych
 • konferencje poświęcone orzecznictwu europejskiemu
 • rozprawy sądowe
 • tłumaczenie w czasie podpisywania umów
 • ustne tłumaczenia przysięgłe
 • negocjacje i mediacje
 • obsługa (zagranicznych) wizyt delegacji rządowych
 • obsługa spotkań parlamentarnych
 • możliwość udziału tłumaczy migowych


EKONOMIA I BANKOWOŚĆ
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • bilanse
 • sprawozdania roczne/miesięczne/kwartalne
 • sprawozdania finansowe
 • dokumenty rachunkowe
 • opinie biegłych rewidentów
 • dokumenty z audytów
 • dokumenty podatkowe
 • wyciągi bankowe
 • faktury
 • prospekty emisyjne
 • dokumentacja dla KNF
 • kongresy bankowe
 • kongresy finansowe
 • posiedzenia komitetów
 • posiedzenia rad nadzorczych
 • walne zgromadzenia
 • posiedzenia zarządów
 • seminaria, szkolenia, warsztaty
 • spotkania z udziałem tłumaczy przysięgłych
 • konferencje prasowe
 • tele - i wideokonferencje
 • możliwość udziału tłumaczy migowych


EDUKACJA I KULTURA
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • akty prawne
 • umowy
 • wnioski
 • materiały szkoleniowe
 • lokalizacja materiałów szkoleniowych
 • lokalizacja filmów edukacyjnych
 • książki, publikacje
 • katalogi, albumy, opracowania
 • biogramy
 • referaty
 • festiwale filmowe i kulturalne
 • konferencje prasowe
 • otwarcia wystaw, wernisaży
 • spotkania parlamentarne ds. edukacji
 • prezentacje programów pilotażowych
 • spotkania autorskie
 • spotkania ministrów edukacji
 • światowe fora i konferencje o tematyce edukacyjnej
 • szkolenia i wykłady


IT I TELEKOMUNIKACJA
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • lokalizacja oprogramowania
 • lokalizacja dokumentacji
 • instrukcje użytkownika i serwisowe
 • specyfikacje techniczne
 • umowy, wnioski
 • katalogi, foldery branżowe
 • lokalizacja filmów szkoleniowych
 • eventy promocyjne
 • konferencje dotyczące bezpieczeństwa w sieci
 • konferencje branży IT i telekomunikacyjnej
 • konferencje oraz szkolenia z zakresu transakcji elektronicznych
 • transmisje telewizyjne i internetowe


MEDYCYNA, FARMACJA, KOSMETOLOGIA
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • dokumentacja badań klinicznych
 • charakterystyki produktów leczniczych
 • opisy wyników badań
 • karty pacjentów
 • informacje dla pacjentów
 • raporty medyczne
 • ulotki, opakowania
 • katalogi produktów
 • publikacje medyczne
 • akty prawne
 • międzynarodowe kongresy medyczne
 • audyty badań klinicznych
 • audyty szpitali i innych instytucji lub firm medycznych
 • konferencje prasowe
 • kursy szkoleniowe
 • prezentacja rozwiązań z zakresu chirurgii plastycznej
 • promocje produktów leczniczych, farmaceutycznych i kosmetyków


PRZEMYSŁ I TECHNIKA (W TYM ENERGETYKA I BUDOWNICTWO)
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • projekty techniczne
 • normy, patenty
 • dokumentacja projektowa
 • specyfikacje techniczne
 • dokumentacja przetargowa
 • instrukcje obsługi
 • karty bezpieczeństwa produktów
 • katalogi produktów
 • akty prawne
 • dokumentacja inwestycyjna
 • dokumentacja technologiczna
 • dokumentacja naukowo - techniczna
 • dokumentacja badawczo - rozwojowa
 • konferencje prasowe
 • konferencje z zakresu strategii sprzedaży
 • negocjacje umów
 • otwarcia fabryk i linii produkcyjnych
 • prezentacje procesu produkcji
 • spotkania interesariuszy
 • szczyty i zjazdy
 • szkolenia BHP
 • szkolenia techniczne
 • tłumaczenia w czasie targów
 • tworzenie strategii informacyjnej
 • rozmowy i negocjacje handlowe
 • warsztaty


PR, HR, MARKETING
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • teksty reklamowe
 • materiały promocyjne
 • lokalizacja filmów promocyjnych
 • lokalizacja filmów szkoleniowych
 • lokalizacja portali, stron www
 • katalogi i ulotki
 • artykuły i informacje prasowe
 • wywiady
 • badania marketingowe
 • szkolenia produktowe
 • eventy
 • gale, jubileusze
 • głosowania
 • konferencje prasowe
 • promocje produktów i usług
 • spotkania firmowe i integracyjne
 • konferencje sprzedażowe
 • spotkania grup fokusowych
 • tele - i wideokonferencje
 • tłumaczenia na żywo w TV


TRANSPORT, LOGISTYKA, MOTORYZACJA
przykładowe tłumaczenia pisemne
przykładowe tłumaczenia ustne
 • dokumentacja techniczna
 • dokumentacja projektowa
 • instrukcje użytkownika
 • instrukcje serwisowe
 • katalogi, foldery i inne
 • publikacje o charakterze branżowym
 • lokalizacja filmów instruktażowych
 • normy i patenty, procesy jakościowe
 • konferencje prasowe
 • konferencje z zakresu strategii sprzedaży
 • negocjacje umów
 • otwarcia fabryk i linii produkcyjnych
 • prezentacje procesu produkcji
 • promocje produktów
 • szkolenia techniczne
 • tłumaczenia w czasie targów


Wykonamy każde, potrzebne Ci tłumaczenie pisemne lub/i ustne

ikona gwarancja realizacji usługi GWARANCJA REALIZACJI USŁUGI Klienci LIDEXu wiedzą, że przyjmując zlecenie do realizacji gwarantujemy jego wykonanie na ustalonych warunkach. Dla Klienta współpraca z Biurem Tłumaczeń LIDEX to poczucie bezpieczeństwa; w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych sytuacji czy problemów LIDEX uruchamia plany awaryjne umożliwiające realizację zleconego nam tłumaczenia.
ikona dobór najlepszego tłumacza OPTYMALNY DOBÓR TŁUMACZA Korzystając z autorskiego systemu bazodanowego ITis, pracownicy Działu Obsługi Klienta są w stanie dokonać optymalnego doboru tłumacza specjalisty do charakteru danego zlecenia na tłumaczenie pisemne lub ustne. Kierują się przy tym szeregiem konkretnych kryteriów. Dlatego też dobór tłumacza do oczekiwań konkretnego Klienta i specyfiki tłumaczenia jest w Biurze Tłumaczeń LIDEX optymalny.
ikona współpraca WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM Satysfakcja ze współpracy z Biurem Tłumaczeń LIDEX to efekt działań Opiekunów Klientów, którzy działają zgodnie ze specyficznymi, wyrafinowanymi oczekiwaniami swoich Klientów. W ankietach satysfakcji Klienci LIDEXu bardzo wysoko oceniają jakość współpracy ze swoimi Opiekunami; ich zaangażowanie, szybkość i skuteczność działania.

Sprawdź nasze ceny - zamów wycenę, umów się na spotkanie: • Uwaga:
 • Aby wysłać kilka plików na raz, proszę wskazać pliki wciskając klawisz CTRL.
 • Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
 • Dopuszczalne formaty plików: .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .png, .wbmp, .zip, .rar, .gz, .tar, .7z.
 • Maksymalna wielkość załącznika 35MB.
 • Przy większych plikach lub plikach których formaty nie znajdują się na liście, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Biura Tłumaczeń. Zostaną Państwu przesłane adres i hasło dostępu do indywidualnego konta SFTP.

Proszę czekać...


trwa wgrywanie pliku...

Trwa przesyłanie pliku.