• Z nami najbezpieczniej
 • LIDEX - eventy, głosowania, konferencje
 • Od 30 lat tłumaczymy dla najlepszych
 • Najlepsi w polsce 2018/2019
 • Tłumaczenia specjalistyczne najwyższym jakości
 • Od 30 lat tłumaczymy dla najlepszych
 • Biuro tłumaczeń: zamów u nas tłumaczenia pisemne oraz ustne
 • LIDEX - najwyższa jakość tłumaczeń i obsługi
 • Od 30 lat tłumaczymy dla najlepszych
 • Tłumaczenia z wielu branż
 • LIDEX - Twój partner techniczny
 • Od 30 lat tłumaczymy dla najlepszych

Staże

Praktykantom, którzy wykażą się dużym zaangażowaniem oraz uzyskają z praktyk odbytych w LIDEXie (praktyki tłumaczeniowe, praktyki konferencyjno – eventowe) ocenę bardzo dobrą, oferujemy odpłatne staże:

Studentom zainteresowanym pracą w charakterze operatora DTP oferujemy odbycie płatnego stażu:

Wyróżniający się stażyści mają szanse na dalszą pracę bądź współpracę z firmą LIDEX.


5 października 2015 r. zostaliśmy uhonorowani przez władze uczelni medalem "Za zasługi dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego" za wkład i zaangażowanie w prowadzenie stażu.Nie czekaj, już dziś rozpocznij z nami swoją karierę zawodową!