• Najlepsi w polsce 2019/2020
 • Wirtualne studio
 • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
 • LIDEX 4 x ISO
 • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Systemy do głosowania

System UNIVOTE

System do głosowania UNIVOTE wykorzystywany jest do:

 • głosowania prostego wyboru (TAK/WST/NIE)
 • głosowania na jedną z opcji (1/A;2/B;….;9/J)
 • głosowania jawnego
 • identyfikacji uczestników
 • sprawdzania obecności
 • podziału na grupy/zespoły
 • wyłaniania zwycięzców

System UNIVOTE, wykorzystywany przez LIDEX, umożliwia także:

 • rejestrację wstępną lub rejestrację on-line uczestników głosowania
 • identyfikację odpowiedzi ważnych
 • różne opcje prezentacji wyników
 • obsługę głosowań w czasie rzeczywistym
 • głosowanie zgodnie z przypisaną wagą głosu lub przydzielonymi pełnomocnictwami
 • możliwość rozkładu głosu dla każdej posiadanej akcji w jednym głosowaniu
 • wydruk protokołu z wynikami głosowania oraz rozkładu procentowego głosów
 • dodawanie indywidualnych elementów graficznych
 • archiwizowanie wyników oraz przeprowadzanie statystyk


LIDEX - kompleksowe usługi konferencyjne oraz eventowe


Zapytanie ogólne do Biura Konferencji: