• Najlepsi w polsce 2017-2021
  • Wirtualne studio
  • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
  • LIDEX 4 x ISO
  • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Program Tłumacz Doskonały

Nasz wkład w najwyższą jakość Twoich tłumaczeń dziś i jutro.

Od roku 1999 Dział Jakości Usług firmy LIDEX realizuje autorski program TŁUMACZ DOSKONAŁY.
W ramach programu sprawdzamy i oceniamy jakość każdego tłumaczenia, a dzięki uzyskiwanej od nas szczegółowej informacji zwrotnej tłumacze mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności poprzez eliminację Ľródeł swoich słabości oraz poszerzania swoich kompetencji.
Na bazie tych ocen każdego roku najlepszym z tłumaczy pisemnych uroczyście wręczamy Certyfikaty Wybitny Tłumacz LIDEXU.
Odbywa się to podczas organizowanych od 2000 roku CZERWCOWYCH SPOTKAŃ LIDEXU Z TŁUMACZAMI.
Spotkania te służą również integracji środowiska tłumaczy oraz są okazją do wspólnych podsumowań i wyznaczenia kierunków dalszego rozwoju i doskonalenia.

Ten konsekwentnie realizowany program to nasz indywidualny wkład w podnoszenie jakości wykonywanych w Polsce tłumaczeń.

LIDEX nie tylko wymaga od swoich współpracowników. Chcemy być dla naszych tłumaczy partnerem, doradcą i nieustannie mobilizować ich do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

POZNAJ RÓŻNICĘ - WYBIERZ LIDEX!


Zapytaj o ofertę współpracy biznesowej, umów się na spotkanie: