• Najlepsi w polsce 2019/2020
  • Wirtualne studio
  • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
  • LIDEX 4 x ISO
  • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Tłumaczenia konsekutywne, konferencyjne i symultaniczne

Kiedy jest potrzebny tłumacz konsekutywny, konferencyjny, a kiedy tłumacze symultaniczni?


TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE

Najbardziej powszechny rodzaj tłumaczenia, praktykowany podczas rozmów, negocjacji oraz takich szkoleń, prezentacji czy konferencji prasowych, gdzie nie występuje potrzeba wynajmu dość kosztownych systemów do tłumaczenia symultanicznego. Przy większej liczbie słuchaczy niezbędne jest wykorzystanie systemów nagłośnienia. W trybie pracy, mówca co kilka zdań robi przerwy w swoim wyst±pieniu, by umożliwić tłumaczowi przekład jego treści na język słuchaczy.

TŁUMACZENIA KONFERENCYJNE

Posiada wszelkie cechy tłumaczenia konsekutywnego. Zasadnicza różnica polega na wadze i randze obsługiwanych przez tłumacza rozmów. Najczęściej s± to wizyty delegacji rz±dowych, ministerialnych, spotkania międzypaństwowe, prestiżowe rozmowy o wielkim znaczeniu dla ich uczestników. W sytuacjach tych liczy się szczególnie odporność tłumacza na stres, jego ogromne doświadczenie zawodowe w pracy podczas tego typu spotkań, a także znajomość protokołu dyplomatycznego.

TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE

Najbardziej powszechna forma obsługi językowej konferencji międzynarodowych, wielojęzycznych obrad, narad, kongresów, zjazdów, a także szkoleń, tele- i wideokonferencji oraz prestiżowych uroczystości z udziałem gości zagranicznych.
Tłumaczenia symultaniczne wykonywane s± przez zespół co najmniej dwóch tłumaczy (dla jednego języka obcego) z wykorzystaniem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych. Tłumacz przy zastosowaniu wspomnianego sprzętu tłumaczy równolegle to, co mówi prelegent. Dzięki temu uczestnicy konferencji, wyposażeni w odbiorniki

POZNAJ RÓŻNICĘ - WYBIERZ LIDEX!


Zapytanie ogólne do Biura Konferencji: