• Najlepsi w polsce 2017-2021
 • Wirtualne studio
 • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
 • LIDEX 4 x ISO
 • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Tłumaczenia ustne

Najlepsi tłumacze ustni to skuteczny sposób dotarcia do klienta

W naszej ofercie:

 • tłumaczenia konferencyjne,
 • tłumaczenia symultaniczne,
 • tłumaczenia konsekutywne,
 • tłumaczenia szeptane,
 • ustne tłumaczenia przysięgłe,
 • tłumaczenia ustne specjalistyczne - dowolny język obcy i dowolna tematyka rozmów
 • tłumaczenia w Warszawie, na terenie Polski, UE i świata
 • obsługa techniczna tłumaczeń - nagłośnienie i oświetlenie, systemy konferencyjne
 • dodatkowo rezerwacja sali lub obiektu
Optymalny dobór oraz doskonała współpraca z tłumaczami, troska o komfort i efekty ich pracy zaowocowały tymm, że na rynku panuje opinia - "najlepszych tłumaczy w Polsce ma LIDEX". W rezultacie:
 • międzynarodowe konferencje i kongresy
 • rozmowy i negocjacje handlowe z zagranicznymi partnerami
 • medialne wydarzenia o znaczeniu międzynarodowym
 • wizyty delegacji rządowych i ministerialnych
 • posiedzenia rad nadzorczych
 • rozprawy sądowe
 • konferencje prasowe, briefingi
 • transmisje telewizyjne i radiowe
 • tele- i wideokonferencje
 • wizyty i szkolenia prowadzone przez zagranicznych ekspertów

wszędzie tam i w trakcie wielu innych spotkań międzynarodowych każdego dnia - od roku 1989 - zaangażowani są wybitni tłumacze firmy LIDEX. Od roku 2003 z powodzeniem obsługujemy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zapewniając tłumaczy na wszystkie rządowe spotkania i konferencje w kraju i za granicą.
Zapytanie ogólne do Biura Konferencji: